Σημείωμα Ευθύνης

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πληροφορίες και συστάσεις που αφορούν τη διατροφή, τα συμπληρώματα και την γυμναστική που αποτελούν περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πηγή επιστημονικής ή ιατρικής πληροφόρησης και ο διαδικτυακός τόπος www.fitnesstrip.gr δεν παρέχει εξατομικευμένες ιατρικές συμβολές.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας www.fitnesstrip.gr  δεν αντικαθιστά την επαγγελματική ιατρική και διατροφολοφική συμβουλή, δεν προβαίνει σε διαγνώσεις ή θεραπείες νόσων και ασθενειών.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν προτείνονται ως μέσα διάγνωσης, θεραπείας ή αποτροπής οποιασδήποτε ασθένειας. Καμία απόφαση ή πρακτική γύρω από την υγεία σας δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα βρείτε στον ιστότοπο μας, ενώ κάθε απόφαση ή πρακτική πρέπει να ακολουθείται κατόπιν συμβουλών από τον προσωπικό σας γιατρό ή αθλίατρο.

Όλα τα συμπληρώματα διανέμονται με γνωστοποίηση/αξιολόγηση του ΕΟΦ.

Καμία δήλωση δεν έχει αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ.

Κανένα προϊόν δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.

Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται χρόνια σε συνδυασμό με τακτική άσκηση με αντιστάσεις.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν  την ισορροπημένη διατροφή

Απαιτείται επαγγελματική συμβουλή πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος.

Ο διαδικτυακός τόπος www.fitnesstrip.gr  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί, έμμεσα ή άμεσα, σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου ως πηγής πληροφοριών, ιδεών και ενημέρωσης (στη χρήση αυτή περιλαμβάνεται και η εκπομπή ή ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και ενημέρωσης από τους ίδιους τους χρήστες του τόπου), με ή χωρίς τη μεσολάβηση της ιστοσελίδας www.fitnesstrip.gr   και των εντολέων της.

Τα κείμενα, οι ηχητικές πληροφορίες και τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρχικών συγγραφέων ή δημιουργών τους, ακόμη και όταν είναι μεταφρασμένα, συντομευμένα ή ελαφρώς τροποποιημένα.

Η επίσκεψη, επιλογή και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών του δικτυακού τόπου, καθώς και η αγορά των προϊόντων από την ιστοσελίδα μας  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η αποκλειστική αυτή ευθύνη εκτείνεται σε όλες τις έμμεσες ή άμεσες συνέπειες που πιθανόν θα προκύψουν από τη χρήση του τόπου.

×